Blog

Garnet is a stone of energy

Garnet is a stone of energy

Garnet a brilliant mineral that refers to the pomegranate fruit. The name comes from Latin and means grain, granum because the pips of pomegranate resemble often the common garnet crystals. The color palette of garnet ranges from dark red to almost black. Red is the...

Hematiet is een mineraal met goede gezondheidsenergie en bescherming

Hematiet is een mineraal met goede gezondheidsenergie en bescherming

De naam hematiet komt uit het Oudgrieks “haima” en betekent letterlijk “bloed”. Hematiet is een mineraal met goede gezondheidsenergie. Het is niet giftig en daarom wordt het vaak gebruikt voor het maken van pigmenten. Hematiet werd reeds voor onze jaartelling gebruikt...

Hematite is a mineral with good health energy and protection

Hematite is a mineral with good health energy and protection

The name hematite comes from the Ancient Greek "haima" and literally means "blood". Hematite is a mineral with good health energy. It is non-toxic. It is often used to make pigments. Hematite was used before our era to treat wounds, also as a blood purifying...

Jaspis is een bron van energie en bescherming

Jaspis is een bron van energie en bescherming

Jasper is een bron van goede energie dankzij zijn rijke samenstelling van natuurlijke anorganische elementen. De grootste mijnbouwplaatsen van jasper bevinden zich in Rusland. Volgens een Russische legende zat er jasper in de kop van een draak. Die draak straalde...

Jasper is a source of good energy and protection

Jasper is a source of good energy and protection

Jasper is a source of good energy thanks to its rich composition of natural inorganic elements. The largest mining sites of jasper are in Russia. According to a Russian legend, jasper was contained in the head of a dragon. That dragon radiated positive energy to...

Agaat – kunstenaar van de natuur

Agaat – kunstenaar van de natuur

Agaat is een van de weinige natuurlijke stenen die zo’n uitzonderlijke diversiteit en kleurrijkdom bezit. Mensen met verbeeldingskracht kunnen er eindeloos mee fantaseren en zien in Agaat originele mystieke schilderijen met bossen, meren en steppen. In Agaat de natuur...

Agate – artist of nature

Agate – artist of nature

Agate is one of the few natural stones that possesses such exceptional diversity and richness of color. People with imagination can fantasize endlessly with it and see in Agate original mystical paintings. Look on Agate and you'll see forests, lakes, steppes - nature...

Amethist is de steen van eeuwige liefde en trouw

Amethist is de steen van eeuwige liefde en trouw

Amethist is de steen van eeuwige liefde en trouw. De naam Amethist komt uit de legende over een onbeantwoorde liefde van de Grieks-Romeinse god Dionysos-Bacchus voor een jonge schoonheid Amethystos. Amethystos was helaas al verliefd op iemand anders. Maar Bacchus gaf...

Amethyst is stone of love and fidelity

Amethyst is stone of love and fidelity

Amethyst is the stone of eternal love and fidelity. The name Amethyst comes from the legend of an unrequited love of the Greco-Roman god Dionysos-Bacchus for a young beauty, Amethystos. Amethystos, unfortunately, was already in love with someone else. But Bacchus did...

About Russian Filigree

About Russian Filigree

Dear Reader, I’ve been living more then twenty years in Belgium and I really love and respect this great small country. Yet my roots are Russian. And since my youth I admire the masterpieces of traditional metal craftsmanship in my native country. In ancient Russia...